Kindergeld

rodzina wśród drzew

Kindergeld to rodzaj zasiłku w Niemczech, przyznawanego na każde dziecko, ale tylko i wyłącznie osobom, które są legalnie zatrudnione na terenie tego kraju. Dodatkowe pieniądze mają na celu wspomóc rodziców w wychowaniu młodszych członków rodziny. Co ważne, nie ma tutaj ograniczeń dotyczących liczby potomstwa, a nawet kwota dodatku wzrasta, gdy rodzina jest wielodzietna. Również Polacy pracujący w Niemczech, których dzieci przebywają na terenie Polski, mogą ubiegać się o Kindergeld. Zachęcam więc do skorzystania z moich usług, które obejmują pomoc w uzyskaniu tego świadczenia, weryfikuję dokumenty, wysyłam wnioski do urzędu, weryfikuje otrzymywane pisma, a także sporządzam ankiety sprawdzające prawa do zasiłku.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek na dzieci Kindergeld?

Zasiłek na dzieci Kindergeld mogą otrzymać osoby pracujące na terenie Niemiec, które spełniają podstawowe warunki znajdujące się w zapisach prawnych. Przede wszystkim muszą podlegać obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli dzieci przebywają na terenie Polski, ubieganie się o dodatkowe pieniądze jest możliwe, zarówno wtedy, gdy dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, jaki i sytuacji, gdy jest w związku nieformalnym (na swoje dziecko biologiczne) i przebywa w Niemczech wyłącznie w celach zarobkowych. Familienkasse zażąda niemieckiego rozliczenia podatkowego, kopii decyzji ze skarbówki o nazwie Finazamtu oraz dokumentu z zapisem o tym, że dzieci należą do gospodarstwa rodzinnego. Niezwykle ważne będzie także zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.